הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבלי אומר ודברים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בלי דיבורים, בשקט, בלי התנגדות.

דוגמה: מישהו העליב את אסף, והוא קם ובלי אומר ודברים יצא מן החדר.
תחום: דיבור.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בלי אומר ודברים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית