הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבכל רמ"ח איבריו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: כול כולו, בכל מאודו.
אפשר גם: בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו.

פירוש מילולי: רמ"ח בגימטריה = 248. רמ"ח איברים הם 248 איברי הגוף לפי ספירתם של חז"ל.
דוגמה: יעל מתאימה לתפקיד הזה בכל רמ"ח איבריה.
תחום: שלמות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בכל רמ"ח איבריו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית