הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבכייה לדורות
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: דבר רע שתוצאותיו יורגשו גם לאחר דורות רבים.

דוגמה: המשגה הפוליטי הזה יהיה עבור כולנו בכייה לדורות.
קטגוריה: שמחה, עצב.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בכייה לדורות
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית