הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבכובד ראש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ברצינות.

ניב הפוך: בקלות ראש.
דוגמה: ההצעה שלפנינו היא הצעה רצינית, וכדאי שנתייחס אליה בכובד ראש.
תחום: מחשבה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בכובד ראש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית