הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבחירוף נפש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: במסירות, באומץ לב ותוך הסתכנות.

דוגמה: בקרב על גבעת התחמושת נלחמו החיילים בחירוף נפש.
דוגמה: היא נלחמה בחירוף נפש על משרתה.
תחום: אומץ, הסתכנות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בחירוף נפש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית