מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבזעיר אנפין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: "בקטן", בהקטנה, בצורה ממוזערת.

מקור: ארמית.
דוגמה: סיפור משפחה זו הוא סיפור עם ישראל בזעיר אנפין.
דוגמה: ב"ישראל הקטנה" בלטרון. כל ישראל מוצגת בזעיר אנפין.
תחום: גודל.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בזעיר אנפין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית