הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבור ועם הארץ
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חסר השכלה, שלא למד דבר, נבער מדעת.

פירוש מילולי: בּוּר במקורו הוא שדה שלא עובד, ומכאן צמחה בהשאלה המשמעות לעיל.
דוגמה: רבי יוחנן בן זכאי היה גדול בתורה, למרות זאת הקדים שלום לכל אחד, אפילו לבור ולעם הארץ.
תחום: חוכמה וטיפשות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בור ועם הארץ
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית