הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבהישג ידו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: באפשרותו, ביכולתו.

ניב דומה: ידו משגת.
דוגמה: אין זה בהישג ידנו לקנות את האנציקלופדיה החדשה.
תחום: כוח, כסף.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בהישג ידו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית