הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבדחילו ורחימו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בחרדת קודש.

מקור: ארמית.
פירוש מילולי: ביראה ובאהבה.
דוגמה: חתן הבר מצווה אחז בספר התורה בדחילו ורחימו.
דוגמה: פניתי אליו בדחילו וברחימו כדי שלא ייפגע חלילה.
תחום: כבוד.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בדחילו ורחימו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית