הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאנה ואנה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


אָנֶה וָאָנָה
פירוש:
לכאן ולכאן, הנה והנה.

 

ניב דומה: כה וכה.
דוגמה: הנמר שבכלוב הסתובב אנה ואנה, כאילו הוא מחפש לו פרצה לצאת דרכה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אנה ואנה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית