הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאליה וקוץ בה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: דבר טוב שיש בו גם מעט רע.

פירוש מילולי: אליה = זנבה השמן והרך של הכבשה. בזנב זה יש 'קוץ' – כלומר עוקץ, המפריע לגוזזים במלאכת הגז.
דוגמה: עברנו לדירה גדולה ומרווחת מאוד, אבל אליה וקוץ בה: עכשיו צריך לנקות שטח יותר גדול...
תחום: שלמות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אליה וקוץ בה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית