הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתניקסון ריצ'רד (1994-1913)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הנשיא ה-37 של ארצות הברית. כיהן בשנים 1974-1969.

בעת כהונתו ביקר בסין (1972). היה זה ביקור היסטורי שסלל דרך לחידוש הקשרים בין סין לארצות הברית לאחר כעשרים שנות נתק. ניקסון היה גם הנשיא האמריקני הראשון שביקר במוסקבה. הוא נאלץ להתפטר מתפקידו לאחר פרשת ריגול פוליטי פנימי, פרשת ווטרגייט. היה זה המקרה הראשון בתולדות ארצות הברית של התפטרות נשיא במהלך תקופת כהונתו.
הנשיא ניקסון שלח נשק וציוד צבאי לישראל במהלך קרבות מלחמת יום הכיפורים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ניקסון ריצ'רד (1994-1913)
שם  הספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית