הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטיטו יוסיפ (1980-1892)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מדינאי ומצביא יוגוסלבי.

במלחמת העולם השנייה הנהיג בארצו את תנועת הפרטיזנים שמנתה כ-300 אלף לוחמים. הוא הורה לאנשיו לסייע ליהודים שניסו להימלט מן הגרמנים. ב-1945 היה לראש ממשלה ומ-1953 היה לנשיא יוגוסלביה.
יוגוסלביה בראשותו סייעה למדינת ישראל ברכישת נשק בימי מלחמת העצמאות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: טיטו יוסיפ (1980-1892)
שם  הספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית