הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאיפה ואיפה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


אֵיפָה ואֵיפָה
פירוש:
התנהגות לא שוויונית, התנהגות מַפְלָה.

דוגמה: מורה לא יכול לנהוג איפה ואיפה בין תלמידיו.
דוגמה: להורה אסור לנהוג איפה ואיפה בין ילדיו.
מקור: איפָה היא מידת נפח עתיקה שמקורה היה כלי שהכיל כמות מסוימת (קרוב ל -21 ליטר של ימינו). ההגינות מחייבת להשתמש באותו כלי ולא להשתמש באיפה קטנה ובאיפה גדולה בהתאם לצרכים: למשל, איפה "גדולה" כשקונים ואיפה "קטנה" כשמוכרים.
תחום: יחס לזולת.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: איפה ואיפה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית