הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאין לו אח ורע
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: מיוחד במינו.

ניב דומה: אין שני לו.
דוגמה: במוזיאון ראינו ספר מיוחד במינו, ספר שאין לו אח ורע בכל המוזיאונים העולם.
תחום: איכות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אין לו אח ורע
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית