הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאותיות של קידוש לבנה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אותיות גדולות מאוד.

ניב הפוך: אותיות של טל ומטר .
דוגמה: הידיעה על פיצוץ הכור הופיעה בעיתון באותיות של קידוש לבנה.
דוגמה: השינוי בתאריך המבחן הופיע על לוח המודעות באותיות של קידוש לבנה.
מקור: תפילת "קידוש לבנה" הנמצאת בסידור מודפסת באותיות גדולות במיוחד, משום שהיא נאמרת בחוץ לאורו של הירח.
תחום: גודל.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אותיות של קידוש לבנה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית