הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאורך רוח
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: סבלנות.

ניב הפוך: קוצר רוח.
דוגמה: התור ארוך מאוד, ונצטרך להתאזר בהרבה אורך רוח.
תחום: תכונות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אורך רוח
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית