הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאורו פניו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא שמח, פניו זרחו משמחה.

ניבים דומים: פניו האירו, פניו קרנו.
תחום: שמחה ועצב.

לקריאה נוספת:
אורו עיניו  


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אורו פניו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית