הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוצר בלום
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אוצר גדול של, יש בו אוסף יקר של...

דוגמה: אדם זה הוא אוצר בלום של בדיחות וחידות.
תחום: גודל וכמות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: אוצר בלום
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית