הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית"פרבדה"
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


עיתון סובייטי יומי, ביטאונה הרשמי של המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות. פירוש המילה, "אמת".

העיתון נוסד ב-1912 אר נסגר לאחר שנתיים. הוא חזר והופיע לאחר מהפכת פברואר 1917 והיה לעיתון החשוב ביותר בברית המועצות לאחר מהפכת אוקטובר. בין עורכיו נמנה גם סטלין. העיתון מופיע גם כיום.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: "פרבדה"
שם  הספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית