הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטרוצקי, ליאון (1940-1879)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אחד ממנהיגי המהפכה הרוסית ומייסד "הצבא האדום".

כאשר התפלגה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ברוסיה (1903), נמנה עם המנשביקים, בניגוד ללנין, שהיה בולשביק. ב-1917 הצטרף ללנין וסייע לו בארגון המהפכה ובתפיסת השלטון. "הצבא האדום" שהקים ניצח את הכוחות שניסו למוטט את המהפכה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: טרוצקי, ליאון (1940-1879)
שם  הספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית