הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבולשביקים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ברוסיה פעלה מאז ראשית המאה העשרים מפלגה מרקסיסטית, שביקשה לחולל מהפכה באמצעות מעמד הפועלים.

בתוך המפלגה היו חילוקי דעות בנוגע לדרך שבה אמורה להתחולל המהפכה, לעיתויה המתאים ולהרכב ההנהגה שלה.
חילוקי דעות אלה גרמו לפילוג ובעקבותיו הוקמו שתי סיעות: הסיעה הבולשביקית (סיעת הרוב) והסיעה המנשביקית (סיעת המיעוט). הבולשביקים היו מאורגנים היטב ובראשם עמד מנהיג כריזמטי - לנין. בשנת 1918 שינו הבולשביקים את שם מפלגתם ל"מפלגה הקומוניסטית הכל-רוסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: בולשביקים
שם  הספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית