הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםויקרא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הספר השלישי בתורה. נקרא על שם המילה הפותחת, כמקובל בספרות העולם הקדום.

בספרות חז"ל מכונה הספר - "תורת כוהנים", לפי תוכנו. בדומה לכך, בתרגום השבעים הוא נקרא לֵוִיטִיקוּס, כלומר, ספר הלוויים או הכוהנים.
תוכן הספר: חוקים פולחניים במקדש ה', וחוקי קדושה הנוגעים לכלל העם, לכוהנים, למועדים מסויימים ולארץ הנבחרת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ויקרא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית