הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > ישעיהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אשורהאימפריה האשורית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת האמפריה האשורית ברבע השני של האלף הראשון לפנה"ס – בערך 750-600 לפנה"ס (בימי המלכים תגלת-פלאסר השלישי, שלמנאסר החמישי, סרגון השני, סנחריב, אסרחדון, אשורבניפאל). 

האימפריה האשורית

מלכי אשור הגיעו במסעותיהם למצרים ולחופי הים התיכון והפכו את ישראל ויהודה לממלכות וסאליות, שבהם יש שלטון עצמאי אך הם מחויבות להעלות מס לאמפריה האשורית.
ממלכת ישראל מרדה באשור ובשנת 722/1 לפנה"ס, בימיו של הושע בן אלה מלך ישראל, הוחרבה על ידי אשור ותושביה הוגלו.
גם ממלכת יהודה מרדה, ובימיו של חזקיהו המלך, בשנת 701 לפנה"ס ערך סנחריב מלך אשור מסע כיבוש וענישה. כתוצאה ממסע סנחריב חרבו ערים רבות ביהודה, אך יהודה לא אבדה את עצמאותה והוסיפה להתקיים כממלכה וסאלית.
האימפריה האשורית התקיימה עד 612 לפנה"ס. בשנה זו כבשו הבבלים את נינוה הבירה והחריבו אותה.אל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: האימפריה האשורית
שם  הספר: להקים ממלכה
מחברים: הרקוב, זהר ; פנוי, פנוי ; דורון, גליה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: פרקים מספר שמואל - התגבשות המלוכה בישראל מסוף ימי השופטים ועד דוד המלך. פרקים מספר ישעיהו - שלטון, חברה ומוסר.
2. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר.
3. ייעוץ דידקטי: תמר שילה.
4. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית