הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטיםמלחמת דבורה וברק בכנענים : האזור שבו התרחשה המלחמה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת האזור שבו התרחשה מלחמת דבורה וברק ביבין מלך כנען ושר צבאו סיסרא, כפי שמסופר בשופטים פרקים ד-ה.
מלחמת דבורה וברק בכנענים : האזור שבו התרחשה המלחמהאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת ההתנחלות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מלחמת דבורה וברק בכנענים : האזור שבו התרחשה המלחמה
שם  הספר: להיות עם : החברה הישראלית בהתהוותה - משעבוד מצרים עד השופטים
עורכת הספר: ויס, נורית
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר פותח במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין מורשה - רשת בתי ספר למורשת היהדות ולמעורבות קהילתית.
2. ניהול צוותי פיתוח: נעמי לימור.
3. ניהול וריכוז הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב.
4. ניהול צוות מורשה: דוד ביטון.
5. ריכוז הכתיבה: יוחאי עדן (רשת בתי ספר מורשה).
6. כתיבה: יוחאי עדן, תמר ביאלה, יפה בנייה, דפנה חורב (רשת בתי ספר מורשה).
7. ייעוץ מדעי: פרופ' ישראל קנוהל.
8. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית