הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > דקדוק
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
סימני הפיסוק חשובים להבנת המשפט. הם מרמזים על מבנה המשפט, והם מעין תווים של המוזיקה של המשפט, המציינים את ההפסקות, את ההנגנות ואת ההדגשות. כתיבה ללא סימני פיסוק מקשה על ההבנה, והופכת את הכתוב ללא ברור ולחדגוני. כללי הפיסוק מאורגנים בשני אופנים, אחד מהם הוא לפי סימני הפיסוק.כללי הפיסוק : לפי סימני הפיסוק
מחברות: שרה ליפקין; נועה בדיחי-קלפוס


כללי הפיסוק מאורגנים בשני אופנים:

לפי התפקיד במשפט - איך מפסקים סוגי משפט שונים וחלקי משפט מיוחדים.

• לפי סימני פיסוק - מתי מסמנים נקודה, פסיק, מירכאות וכדומה.

כללי הפיסוק - לפי סימני הפיסוק*:

1. נקודה (.) מסמנים בסוף משפט חיווי. דוגמה: מחר יגיע החורף. בסוף מבעים שאינם משפטים (כמו כותרות) אין מסמנים נקודה.
2. סימן שאלה (?) מסמנים בסוף שאלה. דוגמה: מה קרה? האם מחר יגיע החורף?
שאלה עקיפה אין מסמנים בסימן שאלה. דוגמה: הוא שאל מה קרה.
3. סימן קריאה (!) מסמנים בסוף משפט המביע תוקפנות או התרגשות ואחרי מילות קריאה. דוגמות: התמונות בכתבה היו מזעזעות! / די! צא מהחדר!
4. פסיק (,)
משפט כולל - במשפט כולל מפרידים בין החלקים הכוללים בפסיק, אך לא לפני ו' החיבור. דוגמה: שאבנו מידע מספרים, מעיתונים, מלומדות ומראיונות.
משפט מאוחה - באופן עקרוני יש להפריד משפטים זה מזה בפיסוק, לכן בין האיברים במשפט המאוחה יש לסמן פסיק. אם איברי המשפט קצרים, אין צורך לפסק ביניהם.
דוגמה: נעשה גשום, אבל בכל זאת נצא לריצה קלה.
משפט מורכב - כל משפט מופרד בפסיק, ולכן במשפט המורכב נהוג להפריד באמצעות פסיקים בין חלקיו - המשפט היסודי והפסוקיות: אילו לסבתא היו גלגלים, גם היא הייתה נוסעת.
לפני פסוקית אין צורך לשים פסיק: ייתכן שייפתחו אפשרויות חדשות./ הבעיה היא שהשערים כבר נסגרו.
תמורה - את התמורה מפרידים מגוף המשפט בפסיקים.
האינטרנט, אמצעי התקשורת המהפכני, כבש בסערה את העולם.
המבקרים בתערוכה, חוץ מהילדים, גילו עניין.
משום כך מסמנים פסיק לפני המילים: כגון, דהיינו, בייחוד, בעיקר, כלומר, כשאחריהן באה תמורה. אם התמורה קצרה, אפשר לוותר על הפסיק.
פנייה, הסגר, קריאה - מאחר שהפנייה, ההסגר והקריאה הם יסודות החורגים ממבנה המשפט, מפרידים אותם בפיסוק מגוף המשפט.
פנייה: אבא, תוכל לקחת אותי לקניון?
הסגר: כידוע, כל הנחלים זורמים אל הים.
אם ההסגר קצר (בן מילה אחת) אפשר לוותר על הפסיק.
את הקריאה מפרידים מגוף המשפט בפסיק: יש, כל אחד מקבל סופגניה!
5. נקודתיים (:)
א. אחרי ביטוי מכליל (לפני תמורה מפרטת). דוגמה: בכתיבה משתמשים ברכיבים שונים: נימוק, דוגמה, סיבה, השערה, פתרון.
ב. לפני ציטוט או דיבור ישיר. הדיבור הישיר מסומן במירכאות. דוגמה:
הפועלים הצהירו: "נלך עד הסוף".
ג. אחרי המילים: למשל, כגון, לדוגמה, כלומר...
6. מירכאות (" ")
א. דיבור ישיר או ציטוט מסמנים במירכאות. לפני הדיבור הישיר יבואו נקודתיים.
דוגמה: הטכנאים הודיעו: "מחר מתחילים בעיצומים".
ב. תמורה מזהה (שם פרטי) מופרדת מן המשפט במירכאות.
דוגמות: הסרט "לשבור את הגלים" שבר קופות בארצות שונות. / ראינו את המופע "אנפזה" של להקת "בת שבע".
7. קו מפריד (-)
א. במשפט ייחוד נהוג לסמן קו מפריד בין חלק הייחוד למשפט. דוגמה: הג'ירפה - צווארה ארוך.
ב. הסגר ארוך מופרד מן המשפט בקו מפריד. דוגמה: הבעיה הזאת - כך התרשמתי משיחות ארוכות שניהלתי איתו - עדיין מטרידה אותו.
ג. בראש משפט לציון דיבור ישיר.
- האם נתראה בקרוב?
- ייתכן.
8. גרש (') מציין קיצור של מילה או של שם פרטי, והוא מסומן אחרי האות האחרונה של הקיצור.
עמ' = עמוד / רח' = רחוב / ח' נ' ביאליק = חיים נחמן ביאליק
9. גרשיים (") מציינים ראשי תיבות, והם מסומנים תמיד לפני האות האחרונה.
אחה"צ = אחר הצהריים / ד"ש = דרישת שלום

* תקציר מעובד לפי כללי הפיסוק שפורסמו על-ידי האקדמיה ללשון העברית (בחוברת "לשוננו לעם"), בשנת תשנ"ד.אל האסופה כללי פיסוק וכתיב3

ביבליוגרפיה:
כותר: כללי הפיסוק : לפי סימני הפיסוק
שם  הספר: לשון לבגרות : הגה, צורות ותחביר
מחברות: ליפקין, שרה ; בדיחי-קלפוס, נועה
תאריך: 2002
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ספר הכנה לבחינת הבגרות.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית