הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > שמואלעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכה > שאולהתהוות הממלכה : תחומי פעילותם של שמואל ושאול


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המפה מתארת את האזור בו פעלו שמואל הנביא ושאול, המלך הראשון. במפה מופיעים המקומות הנזכרים בפרקים המקראיים המספרים על תקופה זו, שמואל א א-ט"ו.
התהוות הממלכה : תחומי פעילותם של שמואל ושאולאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: התהוות הממלכה : תחומי פעילותם של שמואל ושאול
שם  הספר: להקים ממלכה
מחברים: הרקוב, זהר ; פנוי, פנוי ; דורון, גליה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: פרקים מספר שמואל - התגבשות המלוכה בישראל מסוף ימי השופטים ועד דוד המלך. פרקים מספר ישעיהו - שלטון, חברה ומוסר.
2. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר.
3. ייעוץ דידקטי: תמר שילה.
4. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית