הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהחוק המקראי
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מכלול החוקים שבתורה ובשאר ספרי המקרא.

החוק המקראי הוא חוק דתי, הכולל בתוכו משפט ומוסר: הוא ניתן על ידי ה', ומטרתו היתה להסדיר את היחסים שבין אדם לחברו (חוקים אזרחיים), וּלְמַסֵד את היחסים שבין אדם למקום (=לאלוהים), כלומר, חוקי דת ופולחן. בחוק המקראי אין הפרדה בין המשפט האזרחי לבין תחומי המוסר והדת. בדרך כלל, חוקי התורה משקפים בלשונם ובתוכנם מצב קדום בעם ישראל: משטר שבטי רופף וחיי כלכלה בסיסיים. דיני התורה אינם נותנים תמונה שלמה ושיטתית על המשפט שהיה נהוג אז. על המשפט שנהג בתקופת האבות ניתן ללמוד מתוך סיפורי האבות: דיני משפחה, ממונות, בריתות ועוד. על המשפט בתקופה הישראלית ניתן ללמוד בעיקר מקובצי החוקים שבתורה, המשובצים בתוך סיפורי ההיסטוריה על מסעות בני ישראל ממצרים לארץ כנען. חוקים בודדים נוספים נמצאים גם בסיפורי הנביאים והכתובים.
החוקים מרוכזים בשלושה קבצים עיקריים:
- קובץ החוקים של ספר שמות, המכונה "ספר הברית" הקטן והגדול;
- קובץ החוקים של ספר ויקרא - המכונה "תורת כוהנים" ו"ספר הקדושה";
- קובץ החוקים של ספר דברים, הוא "מִשְׁנֵה תורה".
בשלושת קובצי החוקים מופיעים לעיתים חוקים זהים, לעיתים חוקים סותרים או משלימים, ולעיתים חוק מצוי בקובץ אחד אך לא באחר.
החוקים מנוסחים על פי שני דגמי יסוד: ניסוח קַזוּאִיסְטִי וניסוח אַפּוֹדִיקְטִי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: החוק המקראי
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית