הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהגזמה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אמצעי ספרותי מקובל במקרא: שימוש בביטויים או בתיאורים מוגזמים כדי להדגיש ולהמחיש רעיון מסוים, או כדי להעצים את ההתרחשות, אף מעבר להיגיון ולחוקי הטבע.

דוגמה: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך" (עובדיה א' 4).
לעיתים מתבטאת ההפלגה בערבוב תחומים בין החושים. דוגמאות:
- "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' " (בראשית כ"ז 27) - כאן מתערבב חוש הריח בחוש הראייה בשל עוצמת הריח;
- "ומתוק האור וטוב לעיניים" (קהלת י"א 7) - ערבוב חוש הראייה בחוש הטעם;
- "והעם רואים את הקולות" (שמות כ' 15) - בשעת מעמד הר סיני מצוי העם בהתרגשות ובחרדה כה גדולות עד שהקולות הפכו לבעלי ממשוּת שניתן לראותה, ובמקום להיקלט בחוש השֶׁמַע הם נקלטים בחוש הראייה. דוגמה זו מבטאת את עוצמת החוויה שהתגלות האל גרמה לעם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הגזמה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית