הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהארץ הנשארת
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


לפי המסופר בשופטים א', אזורים אחדים בכנען  לא נכבשו על ידי השבטים השונים בתקופת ההתנחלות.

שבט יהודה לא הוריש את הכנענים יושבי העמק (א' 19), ולמרות שנאמר במפורש ששבט יהודה כבש את ירושלים (א' 8) נאמר בפסוק 21 שבני בנימין לא הורישו את יבוס שבירושלים. ואמנם, סיפורי דוד מראים שיבוס הייתה מובלעת כנענית עד ימיו (שמואל ב, ה' 7-6).
בקרב שבטי הצפון נשארו מובלעות כנעניות רבות, כגון הערים בית שאן, מגידו, גזר ועוד. רשימת הערים הכנעניות שלא נכבשו היא בשופטים (א' 36-27).
מחבר ספר שופטים נותן לעובדה ההיסטורית משמעות דתית: ה' השאיר את העמים הזרים כדי להעמיד באמצעותם את עם ישראל בניסיון, לראות אם יישאר נאמן לה' או יושפע מדתם וממנהגיהם של עמי כנען ויסור ממצוותיו של ה' (ב' 23-21).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הארץ הנשארת
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית