הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהאנשה (פרסוניפיקציה)
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אמצעי ספרותי שהוא ייחוס תכונות אנושיות לחפץ דוֹמם או לבעל חיים, לדוגמה: "השמים מספרים כבוד אל… יום ליום יביע אומר…" (תהלים י"ט 3-2).

במקרים רבים משתמשים בהאנשה גם כאשר מדובר במושגים מופשטים, כגון ביחס לאל: אלוהים מתואר במקרא כחושב, אומר, כועס, אוהב וכד', או בתיאורו כיוצר אדם מן האדמה, נופח בו רוח חיים, נוטע גן, מתהלך בגן לרוח היום וכד'.
תיאורים כאלה פועלים לפי הכלל של  'דיברה תורה בלשון בני אדם', כי כך מבינים בני האדם את הדברים, ושפה גבוהה יותר לא היתה מובנת להם.

לקריאה נוספת:
האנשה
האנשה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: האנשה (פרסוניפיקציה)
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית