הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםדרש
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הדרש הוא שיטה פרשנית של המקרא. שורש המילה משמעותו: חיפש, חקר, שאל.

שיטת הדרש מבוססת על התפיסה שמקור התורה הוא אלוהי. לכל מילה, אות ותג יש משמעות מיוחדת, ובתהליך הלימוד חשוב לגלות מהי משמעות זו.
לשם כך מבארים בשיטת הדרש את המילה או הפסוק, לעיתים בלי קשר לַהֶקְשֵׁר הכללי, על ידי הרחבה ותוספת, פלפול או אגדה; הביאור איננו מתבסס על המשמעות הפשוטה והגלויה של המילה הכתובה (הביאור על פי המשמעות הפשוטה של המילים נקרא שיטת הַפְּשָׁט). כלומר, אף-על-פי שמשמעויות הפשט היו ידועות ברובן לדרשן, ולא הייתה לו כל כוונה לבטל אותן ("אין מקרא יוצא מידי פשוטו"), הוא האמין כי בגלל קדושת הטקסט המקראי עליו לגלות בכתוב כוונות נוספות ומשמעויות חדשות - "הפוך בה והפוך בה - שהכל בה"; "שבעים פנים לתורה".
שיטת הדרש מרחיבה את משמעות הכתוב ומתאימה אותו לדעותיהם ולמציאות חייהם של בני הדור המפרש. הדרש הוא אחת מארבע השיטות המקובלות לפירוש המקרא: פשט, רמז, דרש, סוד, ובראשי תיבות: פרד"ס. מהדרש התפתחה הדְרָשָׁה - נאום פרשני שנהגו החכמים לשאת בהזדמנויות שונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: דרש
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית