הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםדברים רבה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מדרש אגדה על ספר דברים, חלק ממדרש רבה.

הדרשות הן במבנה מיוחד: כל פרשה פותחת בשאלה הִלכתית, ואחריה מופיעה תשובה, הפותחת במילים: "כך שָׁנוּ חכמים". רוב המדרשים מסתיימים בדברי נחמה ובהבטחות לגאולה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: דברים רבה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית