הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםדברים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הספר החמישי בספרי התורה. נקרא בשם "וְאֵלֶה הדברים", או בקיצור: "דברים". הוא נקרא כך על שם המילה הפותחת אותו, בהתאם לנוהג לכנות ספר על פי המילים שבפתיחתו.

נוהג זה היה מקובל גם במזרח הקדום. שמו המקורי של ספר דברים היה כנראה "מִשְׁנֵה תורה" על שם תוכנו - שהוא חזרה על החוקים והסיפורים שבתורה: יציאת מצרים, מתן תורה ונדודי העם במדבר.
שם זה נתקבל גם ביוונית, ומכאן שמו בלטינית: "דוֹיְטְרוֹנוֹמְיוּם", כלומר, "משנה תורה".
הספר נחשב לנאום הסיכום ולצַוואה של משה לעם ישראל, לפני מותו, והוא כולל הוראות ואזהרות שונות.
סגנונו של ספר דברים שונה מסגנון שאר ספרי התורה בהיותו נאום ולא סיפור, וכן הוא שונה בעיקרי רעיונותיו. ההבדל המרכזי הוא ביחסו למקום הפולחן: בספר דברים מודגשת התביעה לריכוז הפולחן כולו במקום אחד ויחיד - "במקום אשר יבחר ה' ". הספר לא רק מבטא התנגדות לעבודת אלילים, אלא גם אוסר על עבודת ה' מחוץ למקום הנבחר, למשל בבמות (=סִינְקְרֶטִיזְם).
יש לציין שאף-על-פי ששמה של ירושלים אינו נזכר בספר דברים, היא זו שנתפסה בתור המקום הנבחר.

לקריאה נוספת:
ספר דברים
ספר דברים-דברי סיכום


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: דברים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית