הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםגרשם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בנו בכורו של משה מאשתו ציפורה, שנולד בארץ מִדְיָן, לפי שמות ב' 22; י"ח 3.

מדרש השם: "גר הייתי בארץ נכריה". כלומר, שם הייתי גֵר (ולא במשמעות הדקדוקית של גירוש, מהשורש ג.ר.ש - שהרי משה ברח ממצרים ולא גורש ממנה).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: גרשם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית