הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםגרן
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הגורן הוא המקום שאליו היו מביאים את התבואה לאחר הקציר, ושם היו דשים את התבואה, כדי להפריד בין הגרעינים לבין הקש העוטף אותם.

לאחר הדיש היו זורים ומפזרים את התבואה, כדי שהגרעינים הכבדים יותר יפלו על הארץ, ואילו התבן והמוץ יעופו ברוח. לשם כך נהגו להקים את הגורן על קרקע סלעית, במקום גבוה, כדי שהרוח תסייע בהעפת המוץ. הגורן הוקמה לרוב מחוץ לעיר, כדי שהאבק והמוץ לא יזיקו לאנשי העיר. במשנה קבעו שיש להרחיק את הגורן נ' אמה מהעיר (משנה, מסכת בבא בתרא, פרק ב, משנה ח)
תקופת הדיש הייתה לאחר הקציר. בשאר ימות השנה שימשה רחבת הגורן שבקרבת העיר לצורכי הציבור ושימשה גם כמקום כינוסים, טקסים ופולחן ציבורי. למשל: במלכים א, כ"ב 10 מסופר כי בגורן, לפני שער שומרון, ישבו אחזיה מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה לפני צאתם לקרב נגד ארם והקשיבו לדברי הנביאים המתנבאים לפניהם.
אירועים אחרים במקרא שהתרחשו בגורן היו, למשל, סיפורם של רות ובועז (מגילת רות, ג') שהתרחש בגורן בתקופת הדיש. בגורן ארוונה היבוסי נעצרה מגפה שהייתה בעם בימי דוד. דוד קנה את הגורן מארוונה בכסף, בנה במקום מזבח לה', ואחר כך בנה שלמה במקום זה את בית המקדש (שמואל ב, כ"ד; דברי הימים א, כ"א-כ"ב). יש חוקרים הסבורים שלגורן ארוונה הייתה משמעות פולחנית קודמת, כבר בחיי הדת של היבוסים.
בשמות ישובים שונים נכלל המרכיב 'גורן': גורן האטד (בראשית נ' 10-11, מתואר כמקום אבל והספד בהקשר לקבורת יעקב); גורן נכון או גורן כידון (שמואל ב, ו' 6).
גם ביוון נמצאו מגרשים בצורת גורן עגולה, ליד מקדשים, ונערכו בהם הצגות לפני קהל רב.

לקריאה נוספת:
לחם מן הארץ : שלחו מגל כי בשל קציר
לחם מן הארץ : ומלאו הגרנות בר
כלי עבודה מסורתיים לעונת הקציר


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: גרן
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית