הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםגניבה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גניבה היא לקיחת רכוש של הזולת בלי רשות ובחשאי.

הגניבה נאסרה באופן מוחלט בעשרת הדיברות: "לא תגנוב" (שמות כ' 13). הכללת האיסור בעשרת הדיברות מעניקה לו תוקף מוחלט, ונותנת משמעות של קדוּשה לקנייניו ולרכושו של אדם.  המקרא מפרט את העונשים השונים המוטלים על הגנב - לפי סוג הגניבה והיקפה. כל העונשים על גניבת רכוש הם קנסות ופיצוי כספי (שמות כ"א 37 - כ"ב 3), ורק אם אין לגנב במה לשלם - הוא נמכר לעבד, ודמי מכירתו משמשים לתשלום ערך הגניבה (שם, פסוק 2).  ענישה מסוג זה על גניבה שונה מהעונשים שהוטלו על גנב בחוקי המזרח הקדום. בחוקים אלה היה העונש חמור יותר, לעיתים אפילו עונש מוות, במקרה של גניבה מהמקדש או מהיכל המלך.  עם זאת, התורה מחמירה ביותר עם מי שגונב אדם, ומטילה עליו עונש מוות (שמות כ"א 16; דברים כ"ד 7).
אצל חז"ל נחשבת גם גניבת דעת, כלומר, הונאה ומִרְמָה, לגניבה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: גניבה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית