הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםבת יפתח
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


לפני יציאתו של יפתח למלחמה בבני עמון נדר יפתח: "והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון – והיה לה', והעלתיהו עולה" (שופטים י"א 31).

לאחר נצחונו יצאה לקראתו בתו היחידה בתופים ובמחולות. יפתח נאלץ לקיים את נדרו, אלא שהבת ביקשה דחייה של חודשיים, כדי ללכת עם חברותיה להרים, לבכות על בתוליה. לאחר חודשיים קיים בה יפתח את נדרו (שופטים י"א 40-34). הסיפור אינו מפרט מה עשה לה. פרשנים אחדים סבורים שהעלאתה לקורבן היא שריד למיתוס אלילי שהיה נהוג בתקופה הקדומה. אחרים מציעים פרשנות אחרת, מצטדקת, כגון שהוקדשה לנזירות.

לקריאה נוספת:
בת יפתח מקבלת את פני אביה
הפולמוס העקיף בנושא העלאת קורבן אדם : בת יפתח


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בת יפתח
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית