הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםבתואל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בתואל הוא אחד מ- 12 בניו של נָחוֹר, אחי אברהם, ושם אמו מִילְכָּה. הוא היה אביהם של לָבָן ורבקה, וישב בעיר נָחוֹר.

בתקופה מאוחרת הוא כונה "בתואל הארמי" (בראשית כ"ה 2), ייתכן שכינוי זה ניתן לו בעקבות השתלטות הארמים על ארם נהריים, במאה ה-12 לפני הספירה. בתואל נזכר בסיפור המשא ומתן על נישואי רבקה בתו ליצחק, אך בסיפור זה בולט בעיקר תפקידו של לבן, אחי רבקה, ולא של אביה (פרק כ"ד 50).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בתואל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית