הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםבראשית
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הספר הראשון במקרא ובחומש. הוא נקרא כך על שם המילה הפותחת אותו, בהתאם לנוהג לכנות ספר על פי המילים שבפתיחתו.

נוהג זה היה מקובל גם במזרח הקדום. שם זה הולם גם את תוכן הספר - סיפוריו עוסקים בראשית העולם, ובראשית האנושות והאוּמה הישראלית.
שמו הלועזי של ספר בראשית – גֶ'נֶסִיס - מקורו בשפה היוונית (כלומר, מתרגום התנ"ך ליוונית), ופירושו - התהוות (העולם), ההתחלות, התולדות. מן התרגום היווני עבר השם לתרגומים אחרים.
מן הספר עולים רעיונות יסוד של האמונה היהודית: קיומו של אל אחד ויחיד, בורא עולם; מעמדו העליון של האדם בבריאה; החוק המוסרי שמוכתב על ידי האל האחד; ראשית הרוע; מערכת שכר ועונש; אחדוּת האנושות (ממוצא אחד משותף), בחירת האל באבות, כלומר, בעם ישראל, והבטחתו לזרע ולארץ; האל המכוון את מהלך ההיסטוריה ועוד.
לפי המסורת היהודית כתב משה את חמשת ספרי התורה מפי אלוהים.
לחלק מסיפורי בראשית, כמו סיפור הבריאה, גן עדן והמבול, נמצאו מקבילות בספרויות המזרח הקדום ( בבל, אשור, אוּגָרִית ועוד).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בראשית
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית