הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםבני ישראל / בית יעקב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כינויים נרדפים לעם ישראל.

מופיעים בשירה בצורת תִקבולת: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (שמות י"ט 3); "בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לוֹעֵז" (תהלים קי"ד 1), ועוד.
השם 'ישראל' הוא השם שניתן ליעקב לאחר שנאבק עם המלאך: "לא יעקב ייאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שָׂרִיתָ (=נאבקתָ, או גברתָ) עם אלוהים ועם אנשים – וַתוּכל" (בראשית ל"ב 29).  פירוש אפשרי נוסף לשם: יָשָׁר עִם אֵל, כמו השם 'ישורון' (דברים ל"ב 15).
העם שצמח מבניו של יעקב נקרא "בני ישראל" או ישראלים, וארץ כנען נודעה בשם 'ארץ ישראל'. לאחר פילוג הממלכה נקראה ממלכת הצפון בשם 'ממלכת ישראל'.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בני ישראל / בית יעקב
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית