הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםבית עבדים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


"בית עבדים" הוא כינוי לארץ מצרים, אשר חברתהּ וכלכלתהּ היו מבוססות על העבדות והשעבוד של עמים ושל יחידים.

כך נקנה יוסף כעבד במצרים, וכך שועבד כל עם ישראל שישב בארץ גושן. למעשה, גם העם המצרי היה משועבד לפרעה ולשריו. כאשר ה' מזדהה לפני עמו בפתיחה לעשרת הדיברות, הריהו מזהה עצמו כמי שהוציאם מארץ מצרים [שהיא] בית עבדים, כלומר, כמי שהוציאם מעבדות לחירות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: בית עבדים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית