הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםביקורת המקרא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גישה מדעית ביקורתית, הרואה את המקרא כמסמך ספרותי - היסטורי .

לפי גישה זו התנ"ך הוא יצירה ספרותית אנוֹשית, ולכן יש לנתח אותו בעזרת שיטות מחקר. מן המאה ה- 19 ואילך התפתחו מספר שיטות וזרמים בביקורת המקרא.
חקר המקרא נעשה בשני מישורים:
1. הביקורת הגבוהה או העליונה - עוסקת בשאלות כלליות, כמו: זהות המחברים, הרקע ההיסטורי של הספרים ודרך חיבורם;
2. הביקורת הנמוכה - ביקורת הנוסח, שתכליתה לברר במידת האפשר מה היה הנוסח המקורי של הכתוב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ביקורת המקרא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית