הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםביקור חולים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


המצווה לבקר את החולה ולסעוֹד אותו (=לעזור לו) בחוֹלְיוֹ היא אחת המצוות החשובות במסורת היהודית: "ביקור חולים - אין לה (=לו) שיעור (=אין אפשרות למדוד אותו)" (תלמוד, מסכת נדרים, דף ל"ט, עמוד ב).

מדוע דרשו חכמים להקפיד על קיום מצווה זו? כי הביקור מקל על החולה: "כל המבקר חולה - נוטל (=מוריד) אחד משישים בצערו" (תלמוד, מסכת נדרים, דף לט, ע"ב). יתר על כן, מי שאינו מבקר את החולה - פוגע בו: "וכל (מי) שאינו מבקר את החולה - גורם לו שימות" (שם), ומסופר שר' עקיבא דְרַש: "כל מי שאינו מבקר חולים - כאילו שופך דמים" (תלמוד, מסכת נדרים, דף מ, ע"א). לדברי המדרש, ה' עצמו ביקר את אברהם כאשר החלים מן המילה (בראשית י"ח 1). בתקופות קדומות הקימו קהילות יהודיות אגודות מיוחדות, שדאגו לצורכי החולים ולביקור אצלם. בתקופה המודרנית הכשיר הרב פיינשטיין, מגדולי הפוסקים של המאה ה- 20, ביקור חולים "גם על ידי הטלפון", כאשר "אי אפשר לו לקיים [המצווה] בהליכה לשם".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ביקור חולים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית