הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאש
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חשיבותה של האש גדולה מאז ומעולם בהתפתחות התרבות החומרית, בחיי החברה ובחיי הדת.

האש נחשבת לפלא אשר בכוחו להמית, אך מצד שני היא מעניקה חיים. השליטה באש נותנת כוח רב. בשל כוחה של האש מופיע אלוהים בסיפורי התורה באש - כמו בסיפור הסנה הבוער (שמות ג' 22-21) ובמעמד הר סיני (שמות י"ט 18). בהתגלות ה' לאליהו בחורב, במלכים א', י"ט 12, האש מופיעה לפני התגלותו הממשית של ה': "ואחר הרעש אש - לא באש ה', ואחר האש - קול דממה דקה".
האש שימשה אמצעי להקרבת קורבנות על המזבח: "ותצא אש מלפני ה', ותאכל על המזבח את העולה ואת הַחֲלָבִים, וירא כל העם, וַיָרוֹנוּ, ויפלו על פניהם" (ויקרא ט' 24).
הבערת אש היא אחת מאבות המלאכות האסורות בשבת, וזהו איסור מפורש: "לא תְבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" (שמות ל"ה 3).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אש
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית