הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאפוד
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


משורש א.פ.ד. שמשמעותו לבש, וממנו נגזר כיום שם אפודה. אפוד הוא חפץ פולחני, קשור לשאילת רצון האל.

למושג אפוד יש שתי משמעויות במקרא:
א. בגד בד שלבשו אותו המשרתים בקודש. למשל: בגדו של הנער שמואל ששירת במקדש שילה, ולבש אפוד בד (שמואל א, ב' 18); בגדו של דוד בשעה שהעלה את ארון ה' לירושלים (שמואל ב, ו' 14).
האפוד היה גם אחד מבגדי הכוהן הגדול, ואליו היה צמוד החושן (מעין סינר). הוא מתואר בפרטים בספר שמות כ"ח 6-8. החושן הכיל כיס ובו אורים ותומים, שבעזרתם שאלו את ה' אם לצאת לקרב או לא, או מי ייצא למלחמה. במקרא אנו מוצאים משרתים בקודש שלבשו אפוד אף על פי שלא היו כוהנים גדולים. למשל: הנער שמואל ששירת במקדש שילה, לבש אפוד בד (שמואל א', ב' 18); בגדו של דוד בשעה שהעלה את ארון ה' לירושלים (שמואל ב', ו' 14) ועוד. לגבי אפוד זה מוזכרים כנראה כוהנים שהיו "נושאי אפוד" (שמואל א', ב' 28; י"ד 3; כ"ב 18 ועוד).
ב. כלי פולחן שאפשר להעמידו או להציבו, אולי פסל. הוא עשוי זהב, ומשמש אולי מכשיר לשאילה באלוהים (אוֹרַקְל). על אפוד מסוג זה מדובר אצל גדעון (שופטים ח' 27), ובפרשת פסל מיכה (שופטים י"ז 5, י"ח 14, 17, 18, 20). לגבי אפוד זה מוזכרים כנראה כוהנים שהיו "נושאי אפוד" (שמואל א, ב' 28; י"ד 3; כ"ב 18 ועוד). בשופטים י"ח 14 נזכרים יחד ארבעה פריטי פולחן "אפוד ותרפים פסל ומסכה"; בהושע ג' 4 נזכרים יחד זבח ומצבה, אפוד ותרפים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אפוד
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית