הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםשמות האלהים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אֵל - גִזרת השם שנויה במחלוקת. ההנחה המקובלת היא שהשם נגזר משורש א.ו.ל. או א.י.ל. שמשמעותו "כוח", "חוזק". הסבר אחר הוא שזהו קיצור של השמות "אלוֹהַ", "אלוהים". במקרא זהו בדרך כלל כינוי לאלוהי ישראל, ולעיתים הוא מופיע כשמו הפרטי, שהרי אלוהי ישראל הוא אחד ויחיד, וזהו שמו. השם "אל" ניתן כתוספת תיאופורית (= תוספת של מרכיב אלוֹהִי בשם) לשמות כמו: יחזקאל, דניאל, אלחנן וכד'.

אֵל - הוא שם המשותף לכל העמים השמיים, במיוחד אצל הכנענים. לעיתים זהו שם כללי לכל אלוהות, או לאבי האלים - האל הראשי מבין אלים רבים.
אֱלוֹהַ - יש חילוקי דעות בשאלה אם "אלוה" הוא צורת יחיד, שהריבוי "אלוהים" נגזר ממנה, או צורת יחיד שנגזרה מצורת הרבים "אלוהים". השם מבטא את מושג האלוהות באופן כללי, או אל מסוים מבין אלוהֵי העמים, ובדרך כלל זהו כינוי לאלוהֵי ישראל, כשם פרטי.
אֱלוֹהִים - שם כללי, שהוא כנראה צורת הרבים של "אֵל", עם תוספת ה"א לשורש (כמו ב"אמהות"), או צורת הרבים של "אלוה". ייתכן שהשימוש בלשון רבים מבטא גדוּלה וריבונות, כמו "בעלים" ו"אדונים". למרות צורת הרבים הריהו בא לרוב בהוראת יחיד, ככינוי כללי או כשמו הפרטי של אלוהי ישראל, וכשם נרדף ל"אל" ול"אלוה", ולכן הפועל המצורף אליו הוא ביחיד: אלוהים אומר, עושה, בורא וכד'.
יְהֹוָה - שמו המיוחד של אלוהי ישראל. צורת הכתיב המקובלת מחוץ לספרי המקרא: ה'. זהו שם פרטי, שנגזר מן השורש ה.י.ה/ה.ו.ה - שורש ההוויה. לשם זה יש משמעויות אחדות:
1. מי שהוֹוֶה תמיד, מי שהיה ויהיה;
2. הווה - מלשון מתגלה, המתהווה והנגלה;
3. המהווה ומקיים את הבטחותיו' ועוד פירושים, כדברי אלוהים: "ויאמר אלוהים אל משה: אהיה אשר אהיה. ויאמר: כה תאמר לבני ישראל: אהיה שלחני אליכם" (שמות ג' 14), ובהמשך: "אני ה'…" (פרק ו' 3).
לא ידוע כיצד נהגו לבטא שם זה בתקופת המקרא, משום שמסורת ביטויו נפסקה. כבר בימי תרגום השבעים, במאה השנייה לפני הספירה, הגו במקומו את השם 'אֲדֹנָי' (אדונָי, בלשון רבים, עם ניקוד זהה לניקוד השם יְהֹוָה). בעלי המסורה ניקדו כינוי זה בשני אופנים: יְהֹוָה - כשהקריאה היא אֲדֹנָי; יֱהֹוִה - כשהקריאה היא אלוהים.
קיצורי שם ה' - בצורת יה, יהו, יו - מופיעים בשמות כגון ירמיה, ירמיהו, אחיוֹ.
יָה - קיצור שמו המלא של ה'. מצוי בשירה במילה "הללויה", "עזי וזמרת יה" (שמות ט"ו 2), ובשמות פרטיים. בדרך כלל מבטאים אותו "אדוני", "השם", "אֲדֹושֵׁם".
יָי - אחת מצורות הכתיב של שם ההוויה, מחוץ לספרי המקרא. מבוטא כמו "יָה".
אֶהְיֶה - איננו שם ממש אלא פירוש לשם ה', ועושה שימוש באותו שורש ה.ו.ה.
אֲדֹנָי - שם כללי שהפך לשם פרטי, בלשון רבים. נדיר במקרא. כינוי לאלוהי ישראל. מלשון גדוּלה ואדנוּת. מופיע בעיקר בפנייה: "אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג?" (בראשית כ' 4).
עֶלְיוֹן - כינוי לאלוהי ישראל האחד והיחיד, העליון, האוניברסלי. אל אחד שהוא עליון ואין שֵׁני לו. הצירוף "אל עליון" היה שמו של האל הראשי בעולם האלים הכנעני. בשיחה שבין מלכי-צדק מלך שָׁלֵם לבין אברהם אבינו (בראשית י"ד 22-18) הופך הביטוי המתאר את "אל עליון קונה (=יוצר ובורא) שמים וארץ" - לכינוי או לתואר של אלוהי ישראל.
צְבָאוֹת - שם שָׁכיחַ בנבואה ובשירה המקראית, המופיע לרוב בצירוף "ה' צבאות", או "ה' אלוהי צבאות". הכוונה לצבאות השמים - השמש, הירח והכוכבים, או לצבאות כל הנבראים, או כל המלאכים וכיו"ב. בדרך כלל יש לכינוי זה משמעות צבאית מלחמתית.
שַׁדַּי - שם קדום של ה', המופיע בשירה הקדומה ובסיפורת. כדברי ה' למשה: "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי ה' לא נודעתי להם" (שמות ו' 3). הועלו הצעות שונות לפירוש השם: מלשון שדד" (במשמעות כוח רב, תקיף וחזק); אשר די; מלשון פוריות - שדיים; או מאכדית : שָׁדוּ = הר, כלומר: רם, נישא, אדון, או: האל ההררי/ אל ההרים, כדברי הארמים על ה': "אלוהי הרים אלוהיהם" (מלכים א', כ' 23). בצירוף "אל שדי" - שדי הוא תואר לאל. לעיתים מופיעים שני השמות בתקבולת. המסורת המאוחרת מתייחסת לשם "שדי" הנכתב על המזוזה - האל השומר עלי, שומר החיים והפוריות - כאל ראשי תיבות: "שומר דלתות ישראל".
כינויים נוספים:  קְדוֹש ישראל, צוּר, אֲבִיר יעקב, אֲבִיר ישראל, פַּחַד יצחק, אל אלוהי ישראל, אלוהי האבות, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, אל עולם, אל רוֹאִי, אל בית-אל, אל ברית ועוד.
התחלת השימוש ב"השם": "ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את ה' אלוהיך", (דברים כ"ח 58), ובלשון מאוחרת - הביטוי: "אם ירצה השם", "בעזרת השם" (בראשי תיבות: ב"ה), וכן: בס"ד (= בסִייעַתָא דִשְׁמַיָא, כלומר, בעזרת השמים [האל היושב בהם]).
כינוי נוסף: "המקום", ככתוב: "רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר" (אסתר ד' 14), ובלשון מאוחרת: "בין אדם למקום" .
שמות וכינויים מאוחרים: הקדוש ברוך הוא / הקב"ה, האל יתברך, יתברך שמו, אלוקים, קֵ-ל, אֲדוֹ-שֵׁם, דיין אמת, דיין אלמנות ויתומים, אדון עולם, הרחמן, ההשגחה, השכינה, רוח הקודש ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: שמות האלהים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית