הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאלוהים : אהבת אלוהים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אלוהים אוהב את בריותיו, אף-על-פי שבמניין מידותיו (=תכונותיו) אין משתמשים במושג "אהבה".

ה' מכונה "רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת" (שמות ל"ד 6). הוא אוהב את עם ישראל (דברים ז' 13), את שלמה (שמואל ב', י"ב 24), את הצדיקים (תהלים קמ"ו 8) ועוד.
אהבת ה' היא חובה הנדרשת מבני ישראל: "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (דברים ו' 5). זוהי דרישה להתמסרות מלאה, מבחינה רגשית, נפשית, רעיונית ומעשית גם יחד.
יש להבחין בין אהבת ה' לבין יראת ה' כדרגות שונות של רגש כלפי ה'. הצירוף מצוי בדברים י' 13-12: "ועתה ישראל, מה ה' אלוהיך שואל מעִמָךְ? כי אם לְיִרְאָה את ה' אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו אשר אנכי מצווך היום לטוב לך".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אלוהים : אהבת אלוהים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית