הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהומויוטלאוטון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


קפיצת עֵין המעתיק. זהו ניסיון להסביר קשיים בטקסט על ידי הנחה שנעשתה שגיאה כתוצאה מטעות ראייה של המעתיק.

 

טעות כזו מתרחשת בעיקר בגלל מילה מסויימת המופיעה בטקסט כמה פעמים, וגורמת למעתיק להתבלבל. לדוגמה, בשמואל א', י"ד 41 הטקסט סתום: "ויאמר שאול אל ה': אלוהי ישראל, הבה תמים". בתרגום השבעים יש נוסח מלא יותר: "ויאמר שאול אל ה' אלוהי ישראל: [למה לא ענית את עבדך היום. אם יש בי או ביונתן בני העוון הזה, אלוהי ישראל, הבה אורים. ואם ישנו העוון הזה בעמך ישראל]: הבה תמים". המילה "ישראל", החוזרת בקטע כמה פעמים, כנראה גרמה למעתיק לדלג בטעות על קטע שלם, וכך נוצר משפט חסר ולא מובן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הומויוטלאוטון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית