הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםדיטוגרפיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


הכפלת אותיות או משפטים, שלדעת חוקרים מסויימים נובעת מתוך טעות בשעת הכתיבה או ההעתקה.

דוגמאות:
1. בביטוי "לישראל לעמו" האות ל' שסגרה את המילה הראשונה - חזרה ונכפלה בתחילת המילה השנייה, ללא צורך.
2. במלכים ב', י"ח 17 נכפל בטעות סוף המשפט: "וישלח … בחיל כבד ירושלים, ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו". הטעות קרתה בגלל חזרה על המילה 'ירושלים'.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: דיטוגרפיה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית